روش های پیشرفته ساخت پل های بتنی

خدمات ما: راه‌ حل‌هایی با ارزش افزوده بالا برای ساخت پل‌های بتنی بزرگ چند دهنه گزینه‌هایی برای ساختی ایمن، سریع

Read more

Project update: HILONG – High Strength Long Span Structures

During my postdoc in UC, I had a chance to work on two R&D projects funded by European Commission. HILONG

Read more