روش های پیشرفته ساخت پل های بتنی

راه‌ حل‌هایی با ارزش افزوده بالا برای ساخت پل‌های بتنی بزرگ چند دهنه گزینه‌هایی برای ساختی ایمن، سریع و مقرون

Read more

Latest construction project

I was designer and consultant of this modern and luxurious villa at Mazandaran. Project description: Land area: 1190 m2 Total

Read more