ضرورت های مقاله نویسی

در حال حاضر فشار بر روی پژوهشگران برای انتشار مقاله و در عین حال تعداد نشریات رو به  افزایش است. این موضوع می تواند به طور کلی روی مقالات تاثیر جدی بگذارد. این موضوع سبب می شود تا اهمیت آموزش و راهنمایی پژوهشگران مبتدی در مورد نحوه ارسال مقالات به مجلات علمی-پژوهشی و یا ISI بیش از پیش افزایش یابد. هیات تحریریه و مسئولین نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت می کوشند تا آموزشهای لازم را برای نوشتن یک مقاله خوب به نویسندگان عرضه کنند.

باید توجه داشت که اگر شما در نوشتن مقاله خود اشتباه کنید این مقاله می تواند برای شما هم انتشار و هم مصیبت باشد.

زیرا یک مقاله ضعیف و مشکل دار، می تواند زندگی حرفه ای یک پژوهشگر را خراب کند.

بقول قدیمی ها شما در برداشت اول، فقط یک شانس برای شناساندن خود دارید.

اگر شما یک مقاله بی کیفیت را به یک نشریه ارسال کنید، دو حالت دارد:

حالت اول: این مقاله ممکن است توسط سردبیران و یا داوران رد شود که این موضوع می تواند آسیب قابل توجهی به شما بزند. البته این آسیب باعث می شود شما در آینده دقت بیشتری در نوشتن مقاله کنید.

حالت دوم: این حالت بدترین حالت ممکن است! این مقاله ممکن است در فرآیند بررسی توسط داوران و سردبیر به طور خیلی ناباورانه موفق باشد و مقاله شما پذیرفته شود. این حالت یک مصیبت است! زیرا در این صورت، زمانی که مقاله شما منتشر می شود، به صورت الکترونیکی در وبسایت نشریه و پایگاه های علمی نمایه کننده، آرشیو و قابل مشاهده باقی خواهد ماند و تمام جهان تا زمانی که آرشیو های الکترونیکی در دسترس هستند می توانند این مقاله را مشاهده و  بخوانند. در آنجا، در صورتی که کیفیت مقاله شما پائین، یا موضوعی تکراری داشته باشد و یا از مقالات دیگران کپی برداری کرده باشید، علاوه بر عقوبت آن برای مؤلفین و سازمان/دانشگاه مربوطه، برای داوران و هیات تحریریه نیز مشکلات فراوانی ایجاد می کند و ارزش نشریه را کاهش می دهد.

بنابراین از همه مؤلفین عزیز تقاضا می شود موارد زیر را قبل از تهیه مقاله حتما انجام داده و سپس نسبت به تهیه و ارسال مقاله اقدام نمایند:

1) تحقیقات منتشر شده قبلی در زمینه تخصصی خود را نادیده نگیرید و آنها را مطالعه کنید.

2) آسان ترین راه را انتخاب نکنید، متن ها، شکل ها و … را کپی برندارید و تقلب نکنید.

3) موارد کلیدی و اجزای مهم را در مقاله ارائه کنید.

4) به مقالات منتشر شده قبلی بی احترامی نکنید و به آنها ارجاع دهید.

5) تحقیق انجام شده و سهم خود را در پیشرفت این زمینه تخصصی دست بالا نگیرید.

6) از نوشتن ابهامات و تناقضات در مقاله خود دوری کنید.

7) اظهارات دیگران را به درستی ارجاع دهید.

8) اظهار نظرهای شخصی را به عینی ترجیح ندهید.

9) به فرمت نشریه، نگارش، دستور زبان، شکلها، جداول و موارد ذکر شده در قسمت راهنمای نویسندگان اهمیت دهید.

10) نظرهای سردبیران و داوران را جدی بگیرید.

دکتر اشکان شهبازیان

مدیر داخلی نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت