مهندسی سازه و مهندسی آتش

مهندسی سازه و مهندسی آتش روز به روز بیشتر مورد توجه مهندسین طراح و محققان قرار میگیرد. در اروپا رشته مهندسی سازه و آتش در چندین دانشگاه ایجاد شده است ولی متاسفانه در ایران چنین رشته ای وجود ندارد.

در مقطع کارشناسی باید واحد درسی به عنوان مهندسی سازه و آتش ایجاد شود تا مهندسین سازه با طراحی سازه ها در مقابل آتش آشنایی پیدا کنند.

دانشجویانی که دوست دارند در این زمینه تحقیق کنند میتوانند با من تماس بگیرند.

مهندسی سازه، مهندسی آتش،

Leave a Reply

Your email address will not be published.