روش های پیشرفته ساخت پل های بتنی

خدمات ما: راه‌ حل‌هایی با ارزش افزوده بالا برای ساخت پل‌های بتنی بزرگ چند دهنه گزینه‌هایی برای ساختی ایمن، سریع

Read more

کاربرد آماسه (Intumescent Coatings)

با توجه به سوالاتی متعددی که از من شده و متاسفانه فقدان اطلاعات مهندسی سازه و آتش به علت عدم

Read more

Latest construction project

I was designer and consultant of this modern and luxurious villa at Mazandaran. Project description: Land area: 1190 m2 Total

Read more

Report of the 4th International Conference on Structural Engineering (IRAST2018)

The 4th International Conference on Structural Engineering was held on the 17th and 18th of February this year at the

Read more